Experience, creativity in remote controls
За нас : Продукти : Поръчки : Новини : Контакти
ПРОДУКТИ
Пултове за дист. управление : Други : Технология : Downloads
 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД

Email

Парола


ТЪРСЕНЕ НА ПРОДУКТИ

Марка

Модел

CONEL FRC No.

Тип

Tехнология

През м.май 2001 г. започвахме да изполваме цялостна технология за разработка и производство на пултове за ДУ, която се състои от:

  • Нова система за описание на протокола на излъчване и кодиране заедно с необходимото програмно обезпечение;
  • Програмируем контролер GS702, имащ нова архитектура и оптимизиран за използване за пултове за ДУ;
  • Апаратни и програмни средства за разработка с използването на GS702;
  • Технология за производство;
  • Собствена номенклатура от модели, база данни, включваща търсене

Използвайки GS702 , ние сме разработили повече от 30 различни протокола за излъчване на данни, достигайки повече от 85%-но заместване на съществуващите модели ДУ.

Преимуществата на нашия подход са:

  • ефективни решения;
  • пълна гъвкавост в използването- създаването на нов образец отнема по-малко от час;
  • безгранично количество протоколи и модели;
  • една и съща печатна платка и 4 външни компонента се използват за всички модели, което дава изключителната простота и ефективност на производството;
  • многочислени технически и функционални преимущества над съществуващите аналози
Copyright © Конел ООД 2004,2018